LEONESS,s.r.o.+421 918 744 765     obchod@leoness.sk

 

ProduktyDsanit - dezinfekčný prostriedok na všeobecné použitie 50ml

NÁŠ TIP

Dezinfekčný roztok na ruky a povrchy na báze alkoholu (75%). Umožňuje udržiavať správnu čistotu pokožky rúk a povrchov, bez použitia vody.

Značka: dsanit
Záručná doba: 24 mesiacov
Kód: DS15289
Dostupnosť: na sklade
1.49 Cena bez DPH
1.79 ks
Sledovať produkt Pridať do obľúbených Zdielať

Dezinfekčný roztok na ruky a povrchy na báze alkoholu (75%). Umožňuje udržiavať správnu čistotu pokožky rúk a povrchov, bez použitia vody.

Spôsob použitia:

Typ použitia biocídneho výrobku PT1, PT2, aj pre profesionálne použitie.
Prípravok aplikujte neriedený, priamo postrekom alebo náterom na ošetrované povrchy.
Pri použití prípravku na dezinfekciu rúk aplikujte dostatočné množstvo (vo veľkosti 2 eurovej mince, minimálne 3 ml), aby pokryl celú plochu. Naneste na dlane a rozotierajte po celých rukách a zápästiach asi 30 sekúnd. Môže sa líšiť podľa veľkosti rúk a stavu kože. Tento postup by mal trvať približne 1 minútu. Na ruky aplikujte max. 10 krát denne.
Obsah balenia: 500 ml
Dávkovanie:  3 ml

Nebezpečenstvo

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad odovzdaním zodpovednej osobe.

 

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a  informácie o prípravku.

Biocídne číslo výrobku: bio/1235/D/20/CCHLP PT1: Osobná hygiena človeka PT2: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Opatrenia prvej pomoci:

Pri požití - ihneď vypláchnuť ústa a vypiť veľa vody. Nevyvolávajte zvracanie. V prípade podráždenia dýchacích ciest sa poraďte s lekárom.

Opatrenia pri zneškodňovaní:

Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Zneškodnenie obalov- je to nebezpečný odpad. Zaobchádzať s kontaminovanými obalmi rovnakým spôsobom ako s látkou samotnou.

 

Dezinfekčný roztok na ruky a povrchy na báze alkoholu (75%). Umožňuje udržiavať správnu čistotu pokožky rúk a povrchov, bez použitia vody.

Čistí bez oplachovania. Nelepí. Vhodný aj na dezinfekciu rúk a povrchov.

Zloženie podľa WHO odporúčania.

 

Obsahuje účinnú látku etanol: 800g/l.